Lista szkół - Powiat zamojski


Wybierz gminę:
szkoły gmina Adamów
szkoły gmina Grabowiec
szkoły gmina Komarów-Osada
szkoły gmina Krasnobród
szkoły gmina Łabunie
szkoły gmina Miączyn
szkoły gmina Nielisz
szkoły gmina Radecznica
szkoły gmina Sitno
szkoły gmina Skierbieszów
szkoły gmina Stary Zamość
szkoły gmina Sułów
szkoły gmina Szczebrzeszyn
szkoły gmina Zamość
szkoły gmina Zwierzyniec

Filia w Białobrzegach
0 5
22-400 Białobrzegi
telefon: 0846166315
Gimnazjum
Lelewela 37
22-440 Krasnobród
telefon: 0846607080
Gimnazjum
190
22-424 Jarosławiec
telefon: 0846112062
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie
- 501
22-460 Bodaczów
telefon: 0846822720
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
Wierzba 19A
22-417 Stary Zamość
telefon: 0846164089
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie
53a
22-424 Sitno
telefon: 0846112410
Gimnazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
Żdanów 124
22-400 Żdanów
telefon: 0846115213
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Suchowoli
239
22-442 Suchowola
telefon:
Gimnazjum Publiczne
Armii Krajowej 36
22-470 Zwierzyniec
telefon: 0846873275
Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie
ZAMOJSKA 8
22-420 Skierbieszów
telefon: 0846213232
Gimnazjum Specjalne przy Sanatorium Rehabilitacyjnym
Sanatoryjna 1
22-440 Krasnobród
telefon:
Gimnazjum w Grabowcu
Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
telefon: 0846512417
Gimnazjum w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113777
Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych
nie dotyczy 178
22-437 Łabuńki Pierwsze
telefon: 0846167246
Gimnazjum w Miączynie

22-455 Miączyn
telefon: 0846180035
Gimnazjum w Szczebrzeszynie
Ogrodowa 16
22-460 Szczebrzeszyn
telefon: 0846822437
Gimnazjum w Wysokiem
0 133
22-400 Wysokie
telefon: 0846166315
Gimnazjum w Zespole Szkół w Sitańcu
Sitaniec 422
22-400 Sitaniec
telefon: 0846166210
Liceum Ogólnokształcące
Lelewela 37
22-440 Krasnobród
telefon: 0846607080
Liceum Ogólnokształcące
Browarna 1
22-470 Zwierzyniec
telefon:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113777
Liceum Ogólnokształcące w Grabowcu
Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
telefon: 0846512177
Liceum Profilowane
Browarna 1
22-470 Zwierzyniec
telefon:
Liceum Uzupełniające w Szczebrzeszynie
Zamojska 29
22-460 Szczebrzeszyn
telefon: 0846821036
Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie
ZAWADA 46
22-400 Zawada
telefon: 0846412539
Niepubliczne Przedszkole w Kornelówce
41
22-424 Kornelówka
telefon: 0846112317
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie
Zamojska 56
22-460 Szczebrzeszyn
telefon: 0846821281
Przedszkole Samorządowe
Słowackiego 2
22-470 Zwierzyniec
telefon: 0846872008
Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
224a
22-460 Bodaczów
telefon: 0846821634
Przedszkole Samorządowe w Grabowcu
Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
telefon: 0846512417
Przedszkole Samorządowe w Skierbieszowie
Rynek 29
22-420 Skierbieszów
telefon: 0846213605
Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
Trębacka 25
22-460 Szczebrzeszyn
telefon: 0846821038
Przedszkole w Kalinowicach
KALINOWICE 148A
22-400 Kalinowice
telefon: 0846167017
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku
129a
22-463 Czarnystok
telefon: 0846810001
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kornelówce
41
22-424 Kornelówka
telefon: 0846112317
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy
B. Prusa 65 A
22-463 Radecznica
telefon: 0846818810
Publiczne Gimnazjum w Gorajcu
Gorajec Stara Wieś 114
22-463 Gorajec-Stara Wieś
telefon: 0846810700
Publiczne Gimnazjum w Komarowie - Osadzie
Kościuszki 2
22-435 Komarów-Osada
telefon: 0846153400
Publiczne Gimnazjum w Michalowie
Osiedlowa 11
22-448 Michalów
telefon: 0846821596
Publiczne Gimnazjum w Radecznicy
Gwarna 4
22-463 Radecznica
telefon: 0846818691

1 2 3 4